2017. október 22. | Isten országa a korszak végén

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus az Olajfák hegyén mondta el a tíz szűz példázatát az Egyházról, a jövőre vonatkozó próféciákkal együtt. Ebben az időszakban a kereszténnyé válás alaplépései kell, hogy helyreálljanak, de a korszak végén Jézus Krisztus várása fog előtérbe kerülni az Egyházban. A példázatban a lámpás az ember szelleme, amiben az evangélium gyújt világosságot. Sokan újjászületnek, azaz előveszik a lámpásukat. A korszak végén az újjászületett hívők egy része vesz olajat a lámpásába, alámerítkezik a Szent Szellemben, a másik része nem. Az eszes és az esztelen szüzek is alábecsülték az éjszaka erejét és elaludtak. Az okosak bementek a menyegzőre, az esztelenek előtt viszont bezárult az ajtó. A történelem mélypontja még előttünk áll és nem tudjuk, az éjszaka melyik szakaszában jön értünk az Úr, ezért a biztonságot ma a Szent Szellemmel való betöltekezés adja. 

Elhangzott dalok

 • Énekelj föld és ég
 • Megmentett
 • Várlak
 • Az én Megváltóm
 • Földön égen áthatol

Elhangzott igék

 • Máté evangéliuma 25:1-13
 • János evangéliuma 14:1-3
 • II. Thessalonika levél 4:17
 • Apostolok Cselekedetei 1:11
 • Zsidókhoz írt levél 9:28
 • Jelenések könyve 1:7
 • Példabeszédek könyve 20:27
 • II. Korintus levél 4:6
 • Máté evangéliuma 3:11-12
 • Ézsaiás könyve 24:4-6; 17-20
 • Efézusi levél 5:16-18