2003. december 28. | Hogyan imádkozzunk?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ima egy nagyon fontos szellemi tevékenység, ami a személyes kapcsolatot fejezi ki Istennel. A bánatot az okozza, hogy az embernek hiányzik valami, amit úgy érez, hogy nem tud betölteni. De Isten be tudja tölteni. Az imában soha nem az egyéni szükségeket tesszük első helyre. A teremtmény- Isten kapcsolatban jogtalan lenne Istent Atyának nevezni, de a megváltás után az újjászületésben megkaptuk ezt a jogot, hogy személyes kapcsolatunk legyen Istennel, az Atyával. Nem lehet a mi akaratunkat rákényszeríteni Istenre imában. Az Atya a harmadik égben lakik, oda mennek fel az imák.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 6,9-13.
  • I. Péter levél 1,3.
  • János Evangéliuma 1,12-13.
  • Róma levél 8,15.
  • Galata levél 4,5-6.