2003. március 30. | Istennel semmi sem lehetetlen

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ahogy Isten megszabadította Izrael fiait, úgy Jézus az engesztelő áldozatával megszabadít minket is a sötétség hatalmából. Ezáltal bűnbocsánatot nyerhetünk, így megszűnik a Fáraó, a sötétség uralma az életünk fölött. Azonban az ellenség fő célja, hogy elszakítson minket Isten igéjétől. A kivonulás példájánál a tenger egy olyan tömeget szimbolizál, akik ellentétben állnak Istennel. Izrael fiai bekerültek az ellenség és az előttük levő sötétség közé. Nem nézhetünk a tengernyi akadályra, mert Isten képessé tesz minket arra, hogy átkeljünk a vízen. Nincs okunk félelemre sem, mert a mi Istenünknek minden lehetséges!

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 14,8-31.
  • Kolosse levél 1,13-14.
  • I. Péter levél 5,8.
  • Ézsaiás könyve 60,2.
  • I. János levél 4,4.
  • Mózes I. könyve 32,10.
  • Róma levél 8,28-31.
  • Ézsaiás könyve 43,16; 19.
  • Máté Evangéliuma 28,18-20.