2002. január 20. | A hit születése és jelei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A hit akkor születik meg, ha hirdetik Isten igéjét, a hallgatók pedig szívvel-lélekkel figyelnek arra. Ekkor Isten kegyelme és ereje az igén keresztül eléri az emberi szívet, így létrejön az emberben az a szellemi képesség, ami által leveszi a figyelmét a látható dolgokról, és a láthatatlanokra helyezi azt. A hit jelenlétét jelek is követik: az emberek megszabadulnak a gonosz szellemektől, meggyógyulnak a betegségekből és a bűnbocsánat öröme száll rájuk. A hit mindig kihelyezi az ember középpontját Isten igéjébe, jelenlétébe, dolgaiba és a Szent Szellembe. Ennek következtében Istenben lesz életének forrása, amiből áldások származnak. ;

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 8,5-8.
  • Róma levél 10,17.
  • I. Korintus levél 2,4-5.
  • I. Thessalonika levél 1,5-6.
  • Márk Evangéliuma 1,21-27.