Teológia | Igemagyarázat

Egyedül az anyagi áldásnál mondja Isten, hogy próbáljuk meg Őt? A többi áldás tehát kegyelemből van?

Természetesen kegyelemből van, de a munkában nagyon nagy szerepe van az emberi erőnek is. Amikor az emberi erő és az Isten kegyelmébe vetett hit is benne van a munkavégzésben, akkor lesz az ember munkája áldott. Két szélsőség szokott előfordulni ezen a területen: van, aki csak kegyelemből várja az anyagi jólétet – nyilvánvalóan ez így nem fog megvalósulni –, és van, aki csak emberi erővel akarja megteremteni. Utóbbi csak annyira működik, amennyire azt a világ törvényei lehetővé teszik. A keresztényeknek a Biblia azt tanítja, hogy Isten megígérte, hogy megáldja az embert, a Vele ezen a területen kötött szövetség alapján. Az anyagi áldásnak megvannak az igei feltételei. Ezeket tanulmányozni kell, hogy ne legyünk szegények, ne nélkülözzünk, mert Jézus Krisztus szegény lett értünk, hogy mi az Ő szegénysége által Isten gazdag áldásából részesüljünk. Bármennyire is nem tetszik sokaknak, ez szerepel a Korinthosziakhoz írt második levél 8. fejezetében. A bűnbeesés után Isten megátkozta a földet és az ember tevékenységét. Éppen ezért a megváltás egyik nagyon fontos területe az anyagi átokból való megváltás. Jézus fején azért volt töviskoszorú, mert a tövisünket – ami az átkot jelképezi –,  elhordozta, hogy ránk a dicsőség koszorúja kerüljön. A tövis az emberi munka eredményét is jelzi, hogy sok emberi fáradozásnak, szorgalmas munkának tövis lesz az eredménye. Viszont ha nem az emberi erőre helyezzük a hangsúlyt, hanem hiszünk abban, hogy ezen a területen is Isten a názáreti Jézus Krisztus által megváltott bennünket, akkor fel tud szabadulni a szellemi erő a munkában. A fizikai, intellektuális és lelki erő pedig, a szellemivel együtt, előbb-utóbb meghozza az áttörést az anyagi életben. Tehát fontos az emberi erő és az Isten kegyelmébe vetett hit is a munkával kapcsolatosan.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.08