Teológia | Sátán, a gonosz

Egyik ismerősöm fia segített egy lánynak és családjának, amit a család udvarlásnak tekintett. Miután felbomlott a kapcsolat, a lány nagymamája megfenyegette a fiút, hogy soha nem lesz boldog. Ezután elkezdett fogyni a fiú ereje, depresszióval kezelték, már csak árnyéka önmagának. Mit tanácsolnak?

Az áldás és az átok is létező valóság. A Biblia alapján lehet tudni, hogy mindkettőt szavak közvetítik. A Szentlélek erejével, hittel kimondott pozitív beszéd az áldás szellemét közvetíti az emberre. Ez kedvezően befolyásolja sorsának alakulását, és felszakadnak az életét beárnyékoló sötét, gyötrő erők. Jelen esetben egy átokkal van probléma. A jövendőmondással kapcsolatos beszédek, rágalmak tudnak közvetíteni olyan sötét szellemi erőket, amelyek a célszemély sorsát negatív módon befolyásolják. Az átok egyik célja, hogy megfossza az emberi testet az egészségtől. A Biblia azonban beszél arról, hogy van kiút az átokból, mert Isten minden ember átkát Jézus Krisztusra helyezte. Ezért is nagyon fontos, hogy Jézus nevét hívjuk segítségül, mert az ő nevében van meg az a hatalom és erő, amely áldást tud közvetíteni az emberre. Mivel Jézus föltámadt a halálból, az áldásban nagyobb hatalom van, mint az átokban. Pál apostol azt mondta, hogy Jézust pontosan azért helyezték a golgotai keresztre, hogy Ábrahám áldása legyen a pogányokon. Az átokból való szabadulás forrása tehát Jézusban van, az ő nevében rejlő erő tudja megtörni ezen a fiatalemberen is az átkot. Van, hogy nem jön össze egy kapcsolat, de nagyvonalúnak kell lenni egymással. Nem szabad olyat mondani a fiatalokra, ami a későbbi sorsukat negatívan befolyásolja. Gyakran az emberek nem gondolnak arra, hogy amikor kimondják az indulataikat, akkor – bibliai terminológiával élve – sátáni erőket kötnek egy ember sorsához. A Sátánról pedig az van megírva a Bibliában, hogy lop, öl és pusztít, azaz elkezdi az átkos tevékenységét folytatni az emberek életében. Ezért nagyon kell vigyázni, hogy mit mondunk ki. Úgy kell használni a nyelvünket, hogy építsünk vele. Magyarországon a sámánizmus egyik következménye, hogy az átkozódás széles társadalmi rétegekben van jelen. A politikusoknak sem könnyű, mert folyamatos verbális háború zajlik, és tévednek, ha azt hiszik, hogy ezek a beszédek nincsenek hatással a sorsukra. Világnézettől függetlenül mindenkinek az életére hatással vannak az ilyen beszédek. Ezért is hívja fel a keresztények figyelmét Pál apostol arra, hogy imádkozzanak a vezető beosztású emberekért. A közbenjárás egyik célja, hogy az igazságtalan átok ne tudja a sorsunkat megrontani.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.12.16