Életmód | Anyagi élet, munka

Tisztességgel és becsületesen dolgozom, de mégsem vagyok gazdag, miközben mások csalással és hazugsággal azok. Ez azt jelenti, hogy átok alatt vagyok?

Ha az ember a munkájával nemcsak a társadalom megbecsülését akarja megszerezni, hanem az Úr áldását is, akkor nagyon fontos, hogy a tisztesség és a becsület elé helyezze a hitet. Ha nem hittel dolgozik az ember, akkor miért várja Isten áldását?! Ha csak tisztességgel és becsületesen dolgozunk, akkor a társadalomtól várhatunk megbecsülést. Ez is nagyon fontos, de a Biblia nem erről beszél csupán. Az Újszövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy ami nem hitből van, az bűn. Tehát a természetes munkafeladatainkat is hit által, Isten dicsőségére kell végeznünk. Ezért fontos, hogy az ember ne legyen öntelt. Meg kell vizsgálni, hogy a munkához való viszony jó szívből fakad-e, egészséges, tiszta motivációk vannak-e a szívben, vagy nem. Nagyon sok ember arra hivatkozik, hogy tisztességesen, becsületesen dolgozik, de ez kevés az üdvösséghez. Ráadásul, ha azt feltételezi az ember, hogy aki eredményesebben dolgozik, az csalással és hazugsággal érte el a jó eredményt, az rendkívül rossz. Az embernek nem rosszhiszeműnek, gyanakvónak kell lennie az embertársaival szemben, hanem jóindulatúnak. Azt kell feltételezni, hogy nagyon sok gazdag ember hittel, tisztességes munkával szerezte meg a vagyonát. Nincs sajnos annyi jómódú ember Magyarországon, ahogy azt az elkeseredett, frusztrált emberek állítják. Ezen a területen is még ki kell tisztítania az embernek a szívét. Lehet, hogy azért marad el a munka gyümölcse, mert ezen a területen még van Istennek munkája.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.20