Életmód | Anyagi élet, munka

Régebben sokszor kértünk imát. Köszönjük! Ma saját családi házunk van, férjemnek biztos, bejelentett munkahelye és jó vállalkozása. Öt gyermekünk boldog. Érdemes volt harcolni és nem feladni. Köszönjük kitartó imáitokat.

Hála Istennek, hogy sokan tudnak beszámolni arról, hogy anyagi áldásban részesültek, anyagi területen az elmúlt évben felemelkedtek és magasabb életszínvonalon élnek, mint előtte. Természetesen nem kívánom tagadni a nehézségeket, de ezen a területen is a hit képes olyan változásokat létrehozni, hogy sokkal könnyebben meg tudja szerezni az ember azokat az anyagi javakat, amely által a földi egzisztenciáját létre tudja hozni, magasabb szintre tudja emelni. A bűnbeesés egyik súlyos következménye, hogy megnehezítette a földi, anyagi javak megszerzését. Eredetileg nem kellett volna ilyen fáradságos, kemény életet élnie az embernek a Földön, de ez történelmi tény. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy amikor a názáreti Jézus Krisztus fejére odahelyezték a tövisből készült koronát, akkor Ő a munka eredményességét korlátozó sötét erőket is magára vette, megváltva az ember munkáját, hogy ezután jóval eredményesebb és sikeresebb legyen, mint a megváltás előtt. Az embereknek a Megváltóba vetett hitük által könnyebb kellene hogy legyen az anyagi javaknak a megszerzése, mint előtte. Ez igaz azoknak az életében, akik a munkájukkal kapcsolatosan is fontosnak tartják az Istennel való kapcsolatot, a hitet és ennek következtében a munkájukon is egyértelműen nagyobb az áldás. A munkavégzés eredményessége függ a különböző természetes feltételektől, melyekbe Isten be tud avatkozni és meg tudja változtatni a mostoha körülményeket! Pontosan erről szól Izsák története, hogy aszály és szárazság idejében is vetett és ezekben az években is fölemelkedett. Azok az emberek pedig, akik figyelmen kívül hagyták, hogy a munkavégzéshez is szükségeltetik Isten támogatása, segítsége, azok nem tapasztalhatták meg azokat a javakat és áldásokat, amiket ínséges időben Izsák igen. Pontosan emiatt jött létre bennük az ellenséges, irigységen alapuló magatartás Izsákkal szemben, s az általa kiásott kutakat betemették, hogy őt visszaszorítsák, de még ez sem sikerült, mert Isten fölemelte.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.01.13