Életmód | Anyagi élet, munka

Mi lenne, ha a sok hangyaszorgalmú ember nem dolgozna annyit szinte már éhbérért? Nem lusták ők, csak a munkájuk nem ér annyit, mint a léhűtők munkája. Ez azonban nem az ő hibájuk.

A szegénység egyik gyakori oka a lustaság. Azonban Magyarország tekintetében el kell mondani, hogy sok esetben a szegénységnek történelmi előzményei vannak, például az állam által történt rablások, fosztogatások, kizsákmányolások. Nagyon sok igazságtalanság játszik szerepet a magyarok megélhetési nehézségeiben. Ezt a tényt tudomásul kell venni, mert nem tudjuk a múltat megváltoztatni. Az állam a történelem során több esetben mesterségesen beleavatkozott az emberek tulajdonviszonyaiba, a javakból való részesedésébe, míg sok társadalomban nem történt ilyen jellegű beavatkozás. Sokaknak tehát nem a lustaságuk miatt vált az anyagi területen való boldogulásuk nehézzé, hanem olyan állami intézkedések, mint a zsidótörvények vagy a kommunista törvények következtében, amelyek tömegeket fosztottak meg birtokaiktól, vagyonuktól. Ezeknek a következményeit pedig talán még száz év alatt sem tudja a társadalom kiheverni, ezért ezzel együtt kell élni. De léteznek csodák ezen a területen is, mely miatt fontosnak tartom, hogy Isten támogatását, segítségét kérjük a munkához. Mert ha az ember Istennel együtt dolgozik, akkor lehetségessé válik az átkozott dolgok átkos következményeit feldolgozni. Nem a gyűlölködés a megoldás. El kell fogadni, hogy ez az alaphelyzet, amelyből ki lehet törni Isten segítségével. Bár ez rendkívül nehéz, mert újabb és újabb igazságtalanságokkal találkozunk ezen a területen. Lehet látni azt, amit Isten mondott Ádámnak a bűnbeesés után, hogy a munkáját fáradtság, verejték, meddőség és frusztráltság fogja kísérni. Azért kell imádkozni, hogy a mi munkánkat ebben az országban ne ezek kísérjék, hanem az legyen meg, amit Mózes kért a 90. zsoltárban, hogy Isten a munkánkat tegye állandóvá.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.12.10