Életmód | Anyagi élet, munka

Kérhetünk imát Önöktől, hogy házat tudjunk venni?

Szükséges, hogy anyagi célokért is imádkozzanak az emberek. A sérelmeket demokratikus normák között is ki kell fejezni, de nem szabad elfelejteni, hogy Isten nagy Isten. Övé a Föld, és aki kér Tőle, az kap. Többet kellene a mennyet ostromolni jólétért és anyagi áldásokért, és jobban mennének a dolgok! A názáreti Jézus Krisztus megváltása anyagi dolgokra is kiterjedt. Isten átkot mondott az ember munkájára, amikor az bűnbe esett: „verejtékes munkával fogod keresni a kenyeredet a Földön, és a föld bogáncsot és tövist fog teremni neked". Ezt az átkot a töviskoszorúval a római katonák tudattalanul Jézusra helyezték. Ezzel kifejeződött, hogy Jézus Krisztus meghalt a nincstelenségért, és a szegénységet is felvette azért, hogy az embereket megszabadítsa mindezektől. Ezért lehet úgy imádkozni, ahogy a miatyánkban van: „add meg nekünk a mindennapi kenyerünket”. A Bibliában a kenyér a teljes ellátást jelképezi. Amire szükségünk van, azt Isten mind meg akarja adni nekünk. Persze ehhez kell minőségi munka, szorgalom és sok egyéb. Viszont láthatjuk a mai világban is, hogy önmagában a munka nem tudja megoldani a problémákat. Sokan munkanélküliséggel küszködnek, és ez megakadályozza őket, hogy anyagi javakhoz jussanak. 

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.04.24