Teológia | Jézus Krisztus

Egy ismerősünk, látva a Jézust ábrázoló bögrémet, azt állította, hogy ez bálványimádás. Valóban az?

Egészen más az a képábrázolás, ami vallásos tisztelet, imádás céljából készül. Erre vonatkozik a tízparancsolat, hogy ne tegye az ember. Ezeken a bögréken található grafikák nem portrék, nem állítjuk, hogy ez Péter apostolt vagy Mózest ábrázolja, hanem csak illusztráció, hogy az emberek körülbelül el tudják képzelni, milyenek voltak ezek a bibliai szereplők. Ez nem bálványimádás. Isten ábrázolása lehetetlenség, mert Őt nem látta senki. Ez egy alapállítás mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Istent életveszélyes tűztér, dicsőség veszi körül. Ezért mondta Mózesnek: „Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek, és még a szélét se érintsétek; mindaz, ami a hegyet érinti, halállal haljon meg.” Földi ember csak akkor tudja meglátni Istent, ha a személyiségének minden alkotóelemében olyan lényeget érintő változás áll be, melynek eredményeképpen az Ő dicsőségével úgymond ’kompatibilis’ lesz. Ez esetben nem öli meg Isten dicsősége, nem égeti hamuvá. A Sínai-hegyen Isten energiája, hatalma betöltötte az egész atmoszférát – csak Mózes mehetett fel a jelenlétébe, mivel előtte Isten megszentelte őt. Azonban Mózes sem látta Istent szemtől szembe, csak hátulról látta a formáját. Egyetlen személy látta az Atyát: a názáreti Jézus, ezzel kezdődik a János evangéliuma: „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki Őt.” Ezért az Atya megismerése a Fiú által történik. Tehát a Biblia azt állítja, hogy: 1. Istent senki sem ismerte, az embereknek csak hit által voltak ismereteik. 2. Egyetlen ember van, aki Tőle jött, Hozzá ment vissza, és küldetésének az volt a célja, hogy megismertesse az Atya nevét. 3. A Fiúban nemcsak isteni, hanem emberi természet is van – konkrét fizikai testet vett fel. Ezek tehát csak grafikák. Jézus ilyen ábrázolása csak azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok megszeressék a Bibliát, Jézus Krisztus személyét, és Jézus a szemükben példa, hős legyen.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.08