Teológia | Jézus Krisztus

Igyekeztem utánaszámolni az elmúlt adásban kifejtett számításának. Arra jutottam, hogy Jézus 32 éves volt, amikor megfeszítették, nem tudom, hogy helyesen számoltam-e.

Nem számolt helyesen, ugyanis az időszámítás kezdete és a názáreti Jézus Krisztus születése nem azonos idő. Két nagyon fontos dolog van Jézus születésével kapcsolatban. Nem számot kell itt sem figyelembe venni. A Bibliában az időszámítások gyakran nem matematikai számokban jelennek meg, hanem eseményekben. Isten a korszakokat és az időket események alapján tartja nyilván. Az első alapdolog, hogy Nagy Heródes ideje alatt született Jézus. A másik kiindulási pont, hogy Augustus császár rendelte el a népszámlálást. Akinek az önéletrajzából tudjuk, hogy három népszámlálás volt uralkodása alatt: időszámításunk előtt kettő, a harmadik pedig időszámításunk szerinti időben. Ezek közül csak egy népszámlálás jöhet számításba: az i. e. 8-as, mert Heródesről a történelem azt jegyezte föl, hogy i. e. 4-ben meghalt. Ebből az következik, hogy Jézus Krisztus i. e. 8/7-ben született. Erre lehet mondani, hogy az van megírva a Bibliában, hogy mintegy 30 esztendős volt, amikor megkezdte földi szolgálatát. Az eredeti szöveget úgy is le lehet fordítani, hogy a harmincas éveiben járt Jézus. Akkor pedig lehetett 36, 37 éves amikor elkezdte a szolgálatát, így körülbelül 40 felé járhatott amikor megfeszítették. Ez összeegyeztethető más szövegekkel is, például egyszer mondják Jézusnak az emberek, hogy ƒ„hiszen még nem vagy 50 éves”. Azért nehéz összekeverni egy 30 éves embert egy 50 évessel. Nem 33 éves fiatalemberként feszítették keresztre, inkább 40 vagy 38/39. Tehát a 40 év inkább megfelel, ha már a szerelmesek vagyunk számokba. A Mózes élete 40 éves korszakokra oszlik. Ennyit erről, az időszámítás kezdete nem Krisztus születésének az időpontja.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.18