Teológia | Jézus Krisztus

A házasságtörő asszony története kapcsán azon gondolkoztam, hogy az a férfi, akivel elkövette a házasságtörést, miért nem szerepel a történetben? Vajon vele mi történt, és miért nem vitték a tanács elé őt is?

A törvény szerint oda kellett volna a férfit is vinni, de ezt nem tették meg. Valószínű, hogy a férfisovinizmus domináns volt az akkori társadalomban, és a férfiak felé megengedőbb lett a társadalom. A törvény nem engedte meg ezt a részrehajlást, Isten előtt nincs személyválogatás. Nem azért vitték oda a názáreti Jézus Krisztushoz a házasságtörő hölgyet, mert igazságszolgáltatást vártak Tőle, hanem csak azért, hogy provokálják és csapdába csalják, hogy legyen miért vádolni. Ha helybenhagyta volna Jézus a mózesi törvényt, akkor önmagával került volna ellentétbe, mert azt mondta, hogy nem azért jött, hogy a bűnösöket elveszítse, hanem hogy megtartsa őket. Ha pedig azt mondta volna, hogy nem érvényes Mózes törvénye, ezért nem kell az asszonyt kivégezni, akkor törvényszegéssel vádolták volna meg. Tehát mindenhogyan besétált volna Jézus a csapdába. De mégsem így történt. E két alternatíva között megtalálta a szoros utat, mert az egyenes út az szoros út. Többnyire a Szentlélek bölcsessége szükségeltetik ahhoz, hogy két rossz lehetőség között megtaláljuk az életünkben sok esetben az egyedüli járható utat. Ez pedig nem megy felülről jövő segítség nélkül.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.01