Teológia | Jézus Krisztus

Dicsőség a Mindenhatónak, aki megszabadított a depresszióból és az öngyilkossági gondolatoktól!

Teljesen el kell távolodni az ilyen gonosz gondolatoktól. Az életben néha keresni kell a szépséget, de aki keres, az talál. Igaz, Mózes is mondta, hogy a földi élet nyomorúságos, és az idejének a nagy részét fáradság teszi ki, ráadásul elmúlik és elhasználódik közben az ember. De csodálatos dolog, ha az ember leveszi erről a figyelmét, és ránéz az Örökkévaló Istenre, az Ő kegyelmére, szeretetére, és felismeri az ajándékát, amit felkínált nekünk a Fiában, a názáreti Jézus Krisztusban. Ő azért ajándékozta oda magát mindnyájunkért, hogy az életünk áldott legyen. Ha ebben a látható világban nem is lenne szépség – bár úgy gondolom, hogy van –, akkor az embernek meg kell tanulnia a láthatatlant látni, ami által örökkévaló szépséget lát, és ez állandóan motiválni fogja arra, hogy vállalja az életet, a küzdelmeket és a kihívásoknak való megfelelést.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.04