Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Miért nem elég csak az, hogy Isten megbocsát a bűnös embereknek? Miért kellett a Fiának is lejönnie a mennyből, és helyettünk meghalnia?

A Bibliában nagyon lényeges, hogy a megbocsátás az igazságossággal összhangban álljon, mivel a kettő nem választható el egymástól. A megbocsátás érvényesüléséhez szükséges, hogy az elkövetett bűnöket az emberek megbánják és bevallják. Az igazságosságot pedig helyettünk a názáreti Jézus töltötte be, ezért nekünk csak tulajdonított igazságunk van, amit nem a mi cselekedeteink által érdemeltünk ki, hanem Isten kegyelemből, jóindulatból, ingyen ajándékozott nekünk. Rendkívül fontos, hogy a bűnökért elégtételt adjanak, az adósságok ki legyenek fizetve. Ha Isten megbocsátott volna engesztelő áldozat nélkül, akkor nem mondhatnánk rá azt, hogy Ő igaz. Jézus engesztelő áldozata nélkül pedig nem lenne bűnbocsánat, soha nem tudnánk a Mindenható jelenlétébe kerülni, nem lenne üdvösség, feltámadás és örök élet sem. Csak a pokol lenne az egyedüli perspektíva az emberek számára.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.03.16