Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Miért kellett vér és szenvedés, vagyis Jézus kereszthalála és feltámadása ahhoz, hogy az emberek bekerülhessenek Isten jelenlétébe? Nem tudom elképzelni, hogy Isten ilyen áldozatot kért volna.

Az engesztelő áldozat nem csupán az Újszövetség kizárólagos üzenete. Ábel és Káin története is erről szól: Isten Káin közeledését visszautasította, Ábel áldozatát pedig elfogadta, megáldotta, mert Ő a bűnöket csak az igazságosság alapján hajlandó megbocsátani. Ha az igazságosságot a kegyelem osztásánál figyelmen kívül hagyja, akkor Isten önmagával hasonlik meg, hiszen a természetének alapvonása az igazságosság. Mivel Ádám és Éva Istent meglopva igazságtalan viszonyt állított fel, amit ember nem tud rendezni, ezért Ő elküldte a Fiát, Jézus Krisztust, hogy rajta keresztül számolja fel az ellenséges viszonyt. Az Ézsaiás könyvének 26. fejezetének 10. versszakában azt olvassuk: „Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot.” Az a diszharmónia, ami Lucifer lázadásával és a hozzá való csatlakozással jött létre a világmindenségben, nem tud helyreállni Isten igazságossága nélkül, mert a gonosz nem változik meg ítélet nélkül. Isten nem fogja a Földön lévő katasztrofális állapotokat integrálni a mennybe. A megsértett jogrendet jogszerűen kell helyreállítani. A gonosz ember nem fog megváltozni. Az örökkévalóságban is lopni, csalni fog. Ezért Isten úgy rendelte, hogy a Földön legyen engesztelő áldozat, itt történjen meg az emberek megigazulása, és ehhez Ő kegyelmet ad a Megváltó által. Így az örök életre való felkészülést itt a Földön elvégezhetik, és beléphetnek Isten országába. Ennél tökéletesebb megoldást az ember megváltására, megigazítására nem lehetett volna találni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.05.11