Teológia | Sátán, a gonosz

Isten miért engedte az emberekhez a Sátánt? Hiszen előre tudta, hogy az ember képtelen felvenni a harcot a Gonosszal.

Nem így van. Az ember felvehette volna a gonosszal a küzdelmet a siker reményében, ha megmaradt volna Isten jelenlétében. Éppen az az Újszövetség egyik nagyon fontos célja, hogy helyreálljon a megtört kapcsolat az élő Istennel. Ezt pedig csak Jézus Krisztus engesztelő áldozatán keresztül lehet helyreállítani, mert Ő az út az Atyához. És nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvösség van az emberek számára: a názáreti Jézus Krisztus – mint az Újszövetség közbenjárója – tudja létrehozni Istennel a személyes közösséget. Az Istennel való közösségben az ember megnyeri azt az erőt és hatalmat, amelynek a segítségével az ellenség erői fölött győzelmet tud aratni. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy Ő a kősziklára – már nem Péterre, vagyis petroszra gondolt, hanem a petrára, azaz a názáreti Jézus Krisztusra – olyan egyházat fog felépíteni, amelyen a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak. Tehát egyértelmű itt is, hogy a győzelem reményében fel lehet venni a harcot a Gonosszal. És így is kell vívni, ez a hit nemes harca. Isten éppen ezért, lehetővé tette, hogy Jézus Krisztusban mindenki a rossz fölött győztes legyen. Mert az is meg van írva, hogy Isten a názáreti Jézus Krisztus által nem győzelemre, hanem annál többre: diadalra fog bennünket vezetni. Ne ijedjetek meg semmilyen gonosz beszédtől, mert azokat is le lehet győzni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.06.26