Teológia | Teremtés

Ön szerint van a Földön kívül értelmes élet? A Mindenható az emberiség teremtése előtt is teremtett intelligens lényeket? Ön szerint elképzelhető, hogy ezek a lények állnak a különböző ufóészlelések mögött?

A menny mi más, ha nem a Földön kívüli értelmes életnek a helyszíne? A legintelligensebb lények, az Atya, a Krisztus és a Szentlélek. Az angyalok esetében szintén intelligens lényekről van szó, őket Isten már a fizikai világ előtt megteremtette. Ezek különböző formában tudják magukat megjeleníteni, akár jó, akár gonosz angyalokról van szó. Az ufóészlelések egy részében – mert nagyon sok esetben vannak félreértések, illetve ezeknek a megtapasztalásoknak tudatlanságból fakadó értelmezései, és természetesen vannak csalások is – kétségkívül léteznek földönkívüliekkel való találkozások. József és Mária is ufót észleltek, amikor egy angyal, akit  Gábrielnek hívtak megjelent nekik. Bejelentette, hogy Mária foganni fog a méhében, és aki megfogan, szentnek fog neveztetni, Isten Fiának. Az evangélium végén, amikor Mária és társai Jézus sírját üresen találták, akkor is ugyanilyen lények mondták nekik, hogy „ne keressétek a holtak között az élőt”. Végig tele van a Biblia intelligens lényeknek a megjelenésével. Minden karizmatikus ember a Bibliában azért karizmatikus, mert találkozott vagy angyalokkal, vagy magával a Messiással. Ilyen személy többek között Gedeon vagy Jákob. Ebben a vonatkozásban mi hiszünk olyan lényekben, és olyan lényeknek a mozgásában, a világmindenségben, akiket Isten teremtett már a Föld, illetve a fizikai világ előtt. Ezek pedig, akár a Szentlélek, akár a Messiás, akár az angyalok információkat adnak a legfelsőbb, legintelligensebb világról az embereknek. Az ilyen tudásanyagokat gyűjtötte össze a Biblia. Az istentiszteletnek az alapcélja, amit Jézus mondott, hogy ahol ketten, vagy hárman egybegyűlnek, Ő ott van. Tehát ezeken az alkalmakon az intelligens lénynek, Jézusnak a jelenlététét várjuk. Azért jövünk össze, hogy Vele töltsünk időt, és kapjunk Tőle új inspirációkat, megtapasztalásokat.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.06