Teológia | Teremtés

Ön gondolkodott már azon, hogy Isten hogyan létezhetett, amikor mi még nem?

Kétféle isten létezik, az igaz és az idegen isten. Az igaz Isten már a létezésünk előtt élt, nem mi találtuk ki, hanem Ő teremtett bennünket. Mi nem tudjuk megragadni azt, hogy hogyan létezhetett, ez az örökkévalóság titka, de pontosan ezért keressük Isten országát. Hiszünk a Názáreti feltámadásában, mert meg vagyunk róla győződve, hogy Jézus olyan életet nyert meg Istentől, és olyan életet jelentett ki itt a Földön, amely áttörte az idő korlátait. Azt gondoljuk, hogy azért nyerte meg Isten Fia, ezt az örök életet, mert valójában az volt Isten terve, hogy az embernek örök élete legyen. Az úgynevezett hamis és idegen isteneket viszont az ember alkotta. Jeremiás próféta azt mondja, hogy amely istenek nem teremtették a mennyet és a földet, azok nem istenek. Ezekben az istenekben nem hiszünk, nem tükrözik Isten képességeit, realitását. Az ember személyiségében hihetetlen nagy károkat tud okozni ezeknek az idegen istenek az imádása, illetve az ezekkel kapcsolatos kultuszok, szertartások. Mi abban az Istenben hiszünk, aki a világmindenség előtt már létezett. Nagy titok ez, de éppen ezért rendeljük alá magunkat Istennek, mert nem emberek találták ki a mi Istenünket, hanem a mi Istenünk örökkévalóságtól örökkévalóságig uralkodik.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.04.25