Teológia | Teremtés

Amikor Isten megalkotta az ember testét, akkor előre tudta, hogy Ádám és Éva vétkezni fog, hogy az ember bűnös természetű lesz, és meg kell halnia?

Isten mindentudó, és előre látja a jövőt, de nagyon lényeges dolog, hogy a mindentudása nem determinálja a világmindenséget. Ő tudta, hogy az ember vétkezni fog, de ugyanakkor sok dolog meglepetésként hatott rá. Soha nem gondolta volna, hogy az ember így elaljasul, és így élvezi a gonoszságot. Isten felruházta az embert szabad akarattal, így az embernek van választási lehetősége: vagy hallgatja Isten igéjét és engedelmeskedik neki, vagy pedig egyszerűen hátat fordít neki és lázad. Isten jóhiszemű volt, és inkább abban reménykedett – legalábbis az első körnél –, hogy az ember a szabadságát nem a rosszra fogja használni. De sajnos, nem így lett. Tehát ilyen módon Istennek az ember számára egy olyan megoldási tervet kellett kidolgoznia, ami először az embert kimenti ebből az elesett állapotból. Utána pedig ismételten egy lehetőséget biztosít neki, hogy az Istennel való együttműködés során végül is megvalósítsa azokat a feladatokat, amiket az emberiség számára a Teremtője kijelölt. De a felemelkedés az emberiség számára csak az engesztelő áldozat által van biztosítva. E nélkül nem lehet az embert és Istent, a fizikai, látható világot a szellemi, láthatatlan világgal összekapcsolni. Éppen ezért Isten kegyelmére van szükségünk, hogy ezt az egyetlen életünket ne rontsuk el. Hanem élvezzük ezt az utazást és legyen maradandó eredménye és gyümölcse.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.15