Teológia | Egyházak, vallások

Tapasztalataim szerint a buddhizmus és a taoizmus alapítói a tökéletes lelki önuralom útjára, míg Jézus Krisztus tanításai nem egyértelműen a megvilágosodás és a tökéletes lelki megtisztulás felé vezette az embereket. Ha Ön szerint egy ember nem képes az életében megváltani a lelki és szellemi szabadságát, akkor Buddha és a hozzá hasonlóan megvilágosult szellemű emberek mit tettek, ha nem ezt?

Annak ellenére, hogy Buddha spirituális, történelmi jelentőségét nem vonom kétségbe – nagy jelentőségű személy, és nagy befolyása van most is az emberiség egy bizonyos részére –, mégis abban hiszek, hogy a zsidó–keresztény kinyilatkoztatást nem lehet egyenértékűség alapján összehasonlítani a többi vallással. Az magasabb rendű igazság. A Biblia Istene az embertől nem kér emberfeletti, természetellenes magatartást, hanem úgy, ahogy van, meg akarja váltani Jézus Krisztus által. Buddháról senki nem állítja, hogy föltámadt a halálból, mi azt állítjuk, hogy Jézus Krisztus föltámadt. A Názáreti Jézus sokkal nagyobb, mint azok a csodák, amiket leírt az evangélium, ezért az evangéliumban nem a csodái, a tanításai állnak a középpontban. Jézus Krisztust a halálból való föltámadása olyan fölénybe helyezi a többi vallási tanítóval szemben, aminek a jelentőségét nem lehet szavakkal kifejezni. Ezt nem lehet elmondani sem Mohamedről, sem Buddháról. Az sem mondható el egyikükről sem, hogy bűnbocsánatot tudnának adni, vagy engesztelő áldozatot adtak volna a világ bűneiért. Az élet értelmét azok találják meg, akik megnyerik a bűnbocsánatot. Nem az az ember legnagyobb szüksége, hogy megvilágosodjon valamivel kapcsolatosan. A sátán is át tudja magát változtatni világosság angyalává, ő is tud világosságot adni, elvégre eredeti neve Lucifer, azaz fényhordozó, hajnal fia. A Szentírás arról szól, hogy hogyan tudja megnyerni az ember a bűnbocsánatot, hogyan tud visszakerülni Isten jelenlétébe, ezt pedig nem önmegváltással, hanem Jézus megváltása által lehet elérni. Az üdvösségről a buddhizmus nem tanít, mert nincs benne megváltás, a kereszténység pedig éppen hogy az üdvösségről, azaz a haláltól, a bűntől való megszabadításról szól. A történetnek még nincs vége, mert ha Jézus föltámadt a halálból, akkor az elkövetkezendő időben ennek bizonyságát kell adnia. Várjunk és nézzünk a jövőbe, hogy kit igazol majd a hite.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.16