Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Mi a probléma Schmitt Pál dolgozatával? A négy evangélium közül három szinte ugyanaz. Az nem plágium?

Az evangélium nem plágium, ezzel nem lehet védelmezni Schmitt Pál erkölcstelen döntését, hogy másolással szerezte meg a doktori címet. Az evangéliumok történéseket rögzítenek, és ha a szemtanúk különböző módon értelmezik is azokat, az események lényege azonos. Különösen János evangéliuma különbözik a három másiktól. Nyilvánvalóan azért, mert János sokkal később írta az evangéliumát, sokkal több világosságot kapott a Szentlélek által, és már volt történelmi tapasztalata arról, hogy a korai egyház hogyan élte meg a Jézus Krisztussal való közösségét. Ez nyilván befolyásolta azoknak az eseményeknek az értelmezését, amelyeknek ugyanúgy szemtanúja volt, mint Máté. Lukács nem volt szemtanú, Márkról pedig csak azt tudjuk, hogy fiatalember volt, és nem volt állandó kísérője Jézus Krisztusnak. A Getsemáne-kertben a letartóztatásnál ott volt, illetve nagy valószínűség szerint arról is kapott személyes bizonyságot, hogy Jézus feltámadt a halálból. Egy konkrét eseményt el lehet mondani különböző módokon, de ha a tényanyagot megnézzük, annak azonosnak kell lennie minden beszámolóban. Ha ellentét van bennük, nyilvánvalóan valamelyik beszámoló nem igaz. A legalapvetőbb dolgokat mind a négy evangélium megerősíti: 1. Jézus szűztől fogant. 2. Egész földi életében bűn nélkül élt. 3. Isten országát hirdette, és csodákat tett. 4. Letartóztatták, megfeszítették, meghalt a kereszten, de a harmadik napon feltámadt. Jézust azzal a meggyőződéssel temették el, hogy soha többet nem találkoznak vele. A harmadik napon azonban – vasárnap hajnalban, pészachkor, az első zsenge ünnepén – feltámadt a halálból. Azok az asszonyok, akik azért mentek ki a temetőbe, hogy – a kor szokásainak megfelelően – Jézus testét bekenjék balzsammal, a sírt üresen találták. Amikor keresni kezdték Jézus testét – mert azt hitték, hogy a kertész vitte el –, Jézus hirtelen megjelent, először Máriának, majd a többieknek. Ez után az apostolok hittek abban, hogy Isten a názáreti Jézust föltámasztotta a halálból. Mind a négy evangélium így írja le ezt az eseményt, és más nagyon fontos eseményeket is. Tehát nem plágiumról van szó. A doktori disszertációk is tartalmaznak tényanyagot – különösen sport témában –, de a szerzők többnyire megállapításokat tesznek, következtetéseket vonnak le a dolgozatban. Plágium az, ha valaki más munkáját másolja le az ember.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.01