Életmód | Keresztény életmód

Olvastam az internetes oldalaikon a visszajelzéseket, és örvendek, hogy ennyi emberen segítettek, akik meggyógyultak és megerősödtek a hitükben. Én is szeretnék kapni egy ilyen lelki erőt, hogy megálljam a helyem ebben a felgyorsult világban!

A felgyorsult világ nagyon fogyasztja az ember erejét és a lelkét. Ez a világ nem tud erőt adni az embernek, hanem ahogy a Biblia mondja: akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Isten egy világ fölötti személy, teljesen más dimenzióban, realitásban él, mint ez a látható, fizikai világ. Megújulásunk abban áll, hogy a mennyre nézünk, amiről meg vagyunk győződve, hogy valóságos hely. Hisszük, hogy a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. Ha az emberek, amikor a földi lehetőségek szűkösek, a mennyei dolgokba vetik a bizalmukat, akkor ezek a mennyei dolgok újra láthatóvá tudnak válni, és így a földiek is meg tudnak újulni. Dávid mondja az egyik zsoltárban, hogy Isten kiönti az ő szellemét, és megújul a föld. Hisszük, hogy Isten szelleme által van az élet, és ő tudja ezt fönntartani és megújítani. Egyéni szinten az Istennel való személyes közösség által tud megújulni az ember és új erőt venni. Jézus is azt mondta a tanítványoknak, hogy vesztek erőt, minekutána eljön reátok a Szentlélek. Erről szól a pünkösd.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.09