Teológia | Igemagyarázat

Hogyan és melyik imákat hallgatja meg Isten?

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Isten szellem. Tehát nem a kimondott szavak miatt hallgat meg bennünket, hanem a szellem miatt, ami kiárad az imádkozásunkban és fölmegy hozzá. A hatékony imában benne van az Isten jelenlétére vágyó szív, szellem. Ez az ima jut fel Isten jelenlétébe, ezt hallgatja meg. Ezért nagyon fontos, hogy az ember őszintén tárja fel a szívét. Azonban van olyan, amikor az ember szavakkal nem tudja ezt megtenni, hanem némán fogalmazza meg a kérését Istennek. A Biblia több helyen is azt állítja, hogy Isten előtt a legkedvesebb áldozat a töredelmes, bűnbánó szív. Ezt beengedi a jelenlétébe, és kiveszi belőle a gyötrő gondokat, vágyakat. Különösen hatékony az imádkozás abban az esetben, ha az ember betöltekezik Szentlélekkel. Erről Pál apostol azt mondja a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy segítségünkre siet az erőtlenségünkben. Nagyon sok esetben nem tudjuk, hogy kell Istenhez imádkoznunk, mert a pszichénk által nem tudunk kapcsolatot létesíteni vele. Ilyenkor a Szentlélek – ahogy Pál apostol fogalmaz – kimondhatatlan fohászkodásokkal jár közben értünk Istennél. Ő pedig meghallgatja az ilyen, közvetítés által a jelenlétébe jutott imakéréseket, mert ismeri a szellem gondolatait. Tehát az Úr is és az angyalok is ismerik a gondolatainkat. Azonban nagyon fontos, hogy a psziché gondolatait meg tudjuk különböztetni a szellem gondolataitól, mert a Biblia a szellem gondolatairól állítja azt, hogy azok élet és békesség. Ami pedig élet és békesség, az Isten jelenlétébe jut.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.02.19