Teológia | Hit, üdvösség

Úgy érzem, hogy életem nagyobb részében kellene a hit kérdéseivel foglalkoznom. Szívesen csatlakoznék gyülekezetükhöz, természetesen akkor, ha személyem és hitem minden ponton megfelel az elvárásoknak. Szeretnék információt kérni, hogy miképpen lehetséges ez?

Mi, emberek soha nem tudunk megfelelni minden elvárásnak. Bátorkodtunk bűnösen, gyarló emberként is bemenni olyan helyekre, ahol Isten igéjét hirdették. A hit hallásból származik, a hallás pedig – ahogyan ezt Pál apostol mondja a Rómabeliekhez írt levél 10. fejezetében – Isten igéjének a hirdetéséből. Fontos tudni, hogy nem lehet kiérdemelni Isten kegyelmét, hanem csak hittel lehet megragadni azt, amit Isten a Názáreti Jézus Krisztusban – akit most fölültetett a jobbjára, a mennyekbe – ad meg a hívőknek. Mindenki így igazult, változott meg, mindenki így nyerte meg a Názáreti Jézus Krisztussal a személyes közösséget. Ezért jó hírem van: Isten ingyen kegyelemből fogja ezt megadni. Én a helyében olyan közösségbe járnék, mint a Hit Gyülekezete. Remek emberek vannak itt ebben a csarnokban.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.04.18