Teológia | Hit, üdvösség

Kíváncsi lennék, hogy Önöket mi győzte meg arról, hogy Jézus föltámadt?

Ha valaki a világnézetében nem ad helyet a teremtő Istennek, akkor nyilvánvalóan nincs helye abban a föltámadásnak sem. A bibliai világnézetnek egy nagyon lényeges alapeleme, hogy a látható világ a láthatatlanból állt elő. Emiatt a láthatatlan magasabb rendű, képes beavatkozni a láthatóba, és olyan változást létrehozni benne, amilyet akar. A materialista világnézet olyan zárt világnézet, amely csak a látható dolgokat foglalja magába. A fő állítása, hogy minden az anyag által lett, és semmi sem lett az anyag nélkül. A bibliai világnézetnek az a lényege, hogy minden az ige által lett, és semmi nem lett az ige nélkül. Egy materialista embernek elképzelhetetlen, hogy a halál után az embert alkotó anyagból valami is marad miután meghal. Ezzel a feltételezéssel az a baj, hogy soha, senki nem bizonyította. De nem csupán természettudományos dolgokat kell figyelembe venni, hanem nagyon fontos a történelmi ismereteket, az emberek személyes tapasztalatát is. A föltámadással kapcsolatban vannak bizonyítékok: egyrészt azok az emberek, akik szemtanúi voltak a názáreti Jézus föltámadásának. Másrészt van ennek szellemi bizonyítéka is, Isten Szellemének a kiáradása – bár ezt a bizonyságot csak azután tudja az ember megnyerni, ha előzetesen már elfogadja a názáreti Jézust. Az üdvözítő hit a halottak föltámasztásának az erejében áll, tehát abban hiszünk, hogy Isten a halottakat föl tudja támasztani. Ha Jézus föltámadt, utána szükségszerűen a halottaknak is föl kell támadniuk.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.04.12