Teológia | Egyházak, vallások

Ha a kvantumfizika jöhet, akkor mi a baja az evolúcióelmélettel? Az ember teremtette saját képére az Istenről alkotott elképzeléseit. Hogy Isten milyen valójában, senki nem tudhatja. Teljesen meg tudom érteni, hogy valaki elítéli azt, ha ezen kultúra teremtette istenképpel visszaélve a papok és lelkészek megtömik a zsebüket és hülyítik a népet.

Az a bajom az evolúciós elmélettel, hogy kizárólagos tudományos tényként kezelik a gyakorlatban. Ha az evolúcióelméletről úgy beszélnek, mint egy módszertani eszközről, amivel leírják és rendszerezik a természettel kapcsolatos jelenségeket, akkor természetesen semmi gondunk nincs vele. A kvantumfizikával kapcsolatosan annyit említettem, hogy van egy olyan irányzat, amely igyekszik a teológiát összekapcsolni a kvantumfizikával. Én ennek az irányzatnak nem voltam és nem is leszek a követője, de elismerem az emberek jogát, hogy esetleg természettudományos ismeretük alapján igyekszenek az Isten létezését alátámasztani, de mi nem ezzel foglalkozunk. Mi az eredeti műfajt, az igehirdetés által való szolgálatot tekintjük küldetésünknek. Az olyan szélsőséges előítéletek a kereszténységgel kapcsolatban, hogy az ember teremtette saját képére az Istenről alkotott elképzeléseit, csak világnézeti előítéletből és elfogultságból származhatnak. Ezen álló eszmefuttatásokat hallgattunk az ötvenes-nyolcvanas években az iskolákban Feuerbachtól Leninig. A Biblia harcol azok ellen a vallásos irányzatok ellen, amikor az emberek önkényesen alakítják ki az istenképet. A kinyilatkoztatáson alapuló hit lényege, hogy nem az ember kezdeményezi az istenismeretet, nem ő találja ki az Istent, nem ő reflektál rá, hanem az Isten kezdeményez az ember felé. Ő tárulkozik fel, és ad magáról ismeretet kijelentés által. A másik előítélet, hogy Isten milyen valójában, senki nem tudhatja. A Biblia pontosan azokat az ismereteket gyűjti össze, amely olyan emberek ismeretét tartalmazza, akik kaptak Istenről ismeretet, látást, kijelentést. Ma élő embereknek is feltárja, megmutatja magát az Úr, és az embert szövetséges viszonyba vonja. A harmadik súlyos előítélet, hogy a papok, lelkészek tulajdonképpen hülyítik a népet. Ha Magyarországon a 100 leggazdagabb embernek a sorrendjét megnézzük, nem sok papot és lelkészt találunk köztük.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.12