Teológia | Igemagyarázat

A Biblia tanítása szerint kell-e törekedni a minél nagyobb gazdagságra, profitra és segíteni a rászorulókat, amikor Jézus sok helyen a gazdagok ellen szól?

Két Igét ajánlok mindazok figyelmébe, akik ezt a kérdést Isten igazsága szerint akarják szemlélni. Az egyik az 1. Timóteushoz írt levél 6,9–10. vers: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.” Pál apostol szavai alapján a baj az, ha az emberek a pénz szeretetét helyezik a szívük középpontjába és a meggazdagodás a fő céljuk. Nem csupán egy anyagi érték halmazáról beszél Pál, hanem a mögötte lévő sötét szellemi lényről, a Mammonról, ami az ember szívét leuralja. De a Biblia nem gazdagságellenes, hanem azt a viszonyulást ítéli meg, amikor az emberek Istent kihagyva, csupán az anyagi javak megszerzésére csoportosítják az erejüket, ezért dolgoznak és fáradoznak. Az Ó- és az Újszövetségben is van a gazdagodásnak egy örök elve, ami minden időben érvényes a földi életben. Ez pedig az 5 Mózes 28-ban található: „Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked, akkor e földnek minden népénél följebbvalóvá tesz tégedet az Úr a te Istened és reád szállnak mind ez áldások és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára.” A gazdagság Isten áldása, abban az esetben, ha az ember az Úr Igéjének való engedelmességre teszi a hangsúlyt. Jézus a Lukács evangéliumában kijelenti, hogy ha keressük Isten országát és igazságát, akkor mindezek megadatnak nekünk. Így az Isten áldásából származóan az emberi természet nem romlik meg, nem lesz kapzsi és gonosz a szíve, hanem megmarad benne az Isten és emberek iránti szeretet.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.06.07