Teológia | Jézus Krisztus

Miután Jézus feltámasztotta Jairus lányát, meggyógyította a süketnémát és a bélpoklost, miért tiltotta meg nekik, hogy elmondják, ami történt?

Ennek az volt az oka, hogy Jézust a népszerűsége már gátolta a csodatevésben. Azért nem tettek akkora hangsúlyt a bizonyságtevésre, mert fizikálisan is jelen volt, és rajta volt Istennek a kenete. Annyi csoda és jel kísérte a földi szolgálatát, hogy azt könyvekbe se lehetett volna foglalni, ezért csak bizonyos csodáit szerkesztették meg és írták le. Tehát nem egy ismeretlen személyről volt szó, hanem mindig hatalmas tömegek vették körül, ezért nem akart olyan felhajtást tenni maga körül, ami akadályozta volna a szolgálatában. Ő hordozta magán a Szentlélek erejét és jelenlétét, így nem kellett neki külön reklám.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.03.29