Teológia | Igemagyarázat

Az igehirdetésben elhangzott, hogy Sámson, Dániel és más ószövetségi személyek természetfölötti képességekkel rendelkeztek. Ez a hasonlat az, ami zavar, mert az én véleményem szerint ezek az emberek semmilyen természetfölötti erővel nem rendelkeztek, egyedül az Úristen segítségével, Isten akarata szerint cselekedtek. A cselekedetek természetfölöttisége egyedül az Atyának tulajdonítható, és nem az embereknek. Mi erről a véleményük?

A felkenetés betölti az emberi természetet Isten természetfeletti erejével, ami benne is marad. Erre bizonyíték, hogy Elizeus próféta csontja jóval a halála után is megőrizte a természetfeletti erőt. Jézus Krisztusban az emberi és az isteni természet tud integrálódni. Az Úr a kenetét azzal a céllal adja az embereknek, hogy az Ő szelleme lakozzon bennük, és hogy az emberi természetet fölemelje Isten természetfeletti valóságába. Ezért van szükség a Szentlélekkel való betöltekezésre, mert így biztosított az emberi természetben Isten erejének folyamatos forrása. Persze Isten természetfeletti ereje nem válik az ember képességének a részévé, tehát az mindig Isten forrásából táplálkozik, de mégis Isten használja az emberi természetet, hogy ezen keresztül felszabaduljon az Ő ereje, és végérvényes, örök egységbe kerüljön az ember Isten természetfeletti erejével. A Mindenható emberei mindig is tisztában voltak azzal, hogy a kenet bennük lakozik, és ezért számos esetben nem Isten, hanem ők kezdeményezték a csodákat, vagyis az emberben lakozó kenet szabadult fel.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.01.14