Teológia | Hit, üdvösség

Én maximálisan hiszek az Istenben, de úgy gondolom, hogy Isten egy energia, ami nem vallás szerint válogat, hanem az ember mivolta és szíve szerint. Ön mit gondol erről?

Az ember attól még kerülhet a pokolba, hogy hisz Istenben. Jakab levelében azt olvassuk, hogy az ördög és a démonok is hisznek Istenben, és rettegnek tőle. Mi nem félni akarunk, hanem Istennek engedelmeskedve szeretnénk elnyerni Tőle az engedélyt, hogy beléphessünk a dicsőségébe, és meglássuk Őt színről színre. A Biblia sehol nem tartalmaz értekezést Isten létezése mellett, már az első ige arról szól, hogy Isten teremtette az egeket és a Földet. Az ateistáknak körülbelül hatezer éves lemaradásuk van a világtörténettel kapcsolatoban. Az üdvtörténelem úgy kezdődött, hogy Isten elkezdett cselekedni. Az istentiszteletünk tehát nem arról szól, hogy van-e Isten, mert az Ő létezése evidencia. Isten keresése arról szól, hogy az ember hogyan találja meg az üdvösséget. A kereszténység és a Biblia válasza az, hogy ehhez szükséges egy engesztelő áldozat. Az Újszövetség pedig azt mondja, hogy ez megtörtént a názáreti Jézus Krisztus által, ezért Benne lehet megtalálni az üdvösséget és azt a váltságdíjat, amely által az ember átmegy a halálból az életbe.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.10.05