Teológia | Igemagyarázat

Az elmúlt adásban elhangzott egy vélemény a törvénnyel és a szombat megtartásával kapcsolatosan. A Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy aki Krisztusban van, az nyugalomban van, így betölti a szombat lényegét, Ő a keresztények szombatja.

A zsinagógákban jött létre a keresztény gyülekezet, és hosszú ideig a zsinagóga volt a fészke a keresztény gyülekezeteknek is. Tehát ezért Jakab apostol meg is jegyzi, hogy minden városban megvannak azok a tanítók, akik Mózest tanítják, ezért sem tartották fontosnak a korai egyház vezetői, hogy egyből olyan terheket rakjanak a pogány háttérből megtértekre, amit még ők is nehezen tudnak pontosan megtartani. Viszont ez a megjegyzés arra utal, hogy azért majd a Szentlélek el fogja vezetni a keresztényeket, a pogány háttérből jövő embereket is minden igazságra. Ezért megírták a pogány keresztényeknek, hogy tartózkodjanak a paráznaságtól, a fúlva holt állattól, a vérevéstől és a bálványáldozati hús megevésétől. A Galáciabeliekhez írt levél 5. fejezetében azonban már nemcsak ez a pár bűn van felsorolva, hanem egy egész lajstrom. Nagyon nehéz feladat a Törvény és a Szentlélek korszakát összehasonlítani. Pál apostol azt mondja, hogy a törvény által nem igazul meg az ember. Ha megigazult volna a törvény által, akkor nem kellett volna Istennek elküldeni a Messiást a Földre.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.06.15