Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Az osztálytársaimmal arról beszélgettünk, hogy vajon az angyaloknak vagy az embereknek jobb? Mit gondol Ön erről?

Kétféle válaszom van erre: most biztos, hogy az angyaloknak jobb, de az elkövetkező világkorszakban az embereknek lesz az. A Zsidókhoz írt levélben az van megírva, hogy Krisztus az angyaloknál kisebbé tétetett egy kevés időre. Ezzel az volt Isten célja, hogy Ábrahám magván keresztül felemelje az emberiséget. Ez még nem valósult meg, de megvan már a fő eseménye – Jézus föltámadása –, amiből jön a természetfölötti erő és kegyelem az emberiségre Ábrahámon, illetve Jézus Krisztuson keresztül. Ennek eredményeképpen az emberiség egy következő világkorszakban az angyaloknál magasabb kategóriába fog kerülni. A jelen üdvrendben a hatalmi rendeket nézve az angyalok alatt vannak az emberek. Vannak jó és gonosz angyalok. A gonosz angyaloknak most is rossz, de a jó angyaloknak sokkal jobb dolguk van most, mint az embereknek. Az embereknek a teljes megváltás után viszont olyan dicsőségben lesz részük Istentől, amire az angyalok sóvárognak, de nem fogják tudni megkapni, mert ők ilyen nehéz megpróbáltatáson, megváltáson, szolgálaton nem mentek keresztül az évszázadok, évezredek alatt. Most néha jó lenne angyalnak lenni, de ez sajnos nem így adatott.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.03.02