Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Lehetséges, hogy a nemrég megtalált Júdás levél az ötödik evangélium? Júdás áruló volt, vagy segített Jézusnak a megváltásban?

Természetesen Júdás nem segítette a megváltást, hanem csakúgy, mint a Sátán, mindent elkövetett, hogy Jézus keresztre kerüljön. A gnosztikusok (1-2. században megjelent evangéliumhamisítók) szerint az emberi test gonosz, akkor is, ha föltámad. Így ők Júdást és a tettét nem ítélik el, hanem már a 2. századtól próbálták pozitív személyként beállítani. Már az ókorban ismerték a levelét, melyről Iraeneus lyoni püspök lesújtó véleménnyel volt. Koholmánynak nevezte, amit úgy ötlöttek ki, semmi valóságos tartalma nincsen, nem tükrözi a Názáreti Jézus Krisztus igaz történetét. Apokrif és eretnekséget tartalmaz a négy evangéliumhoz, az apostolok leveleihez, a Jelenések könyvéhez és az egész bibliai kinyilatkoztatáshoz képest. A korai egyház nem fogadta el, és most sem lehet elfogadni. Ez az „evangélium” a hetvenes években, majd nemrég újra előkerült. Magát ezt az írást kopt nyelvről fordították le, és hírt adott róla a média.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.04.16