Teológia | Isten beszéde, a Biblia

A Biblián kívül lehetnek-e az apokrif iratokban is igaz dolgok?

Az apokrif iratokban is lehetnek igaz dolgok, de először meg kell vizsgálni magát az írást. Köztudott, hogy a hamisítványok az eredeti után születnek. Az első század után az evangéliumok nagy népszerűségét próbálták a hamisítványok a saját érdekeikre kihasználni. Nyilvánvalóan erre csak a szemtanúk, azaz Jézus tanítványainak halála után volt lehetőség. Sokan azok közül, akik megtapasztalták Jézus feltámadását, az első század végéig éltek. Már az első században is voltak hamisítványok, főleg a pogány kultúrában a gnosztikusok részéről. Ők gonosznak tartották az anyagi világot és így az emberi testet is, amiről viszont a Biblia nem így gondolkozik. Az evangélium a föltámadással kapcsolatosan hangsúlyozza a test feltámadását is, míg a gnosztikusok ezt tagadják. Néhány apokrif iratban, mint például az Énok vagy a Makkabeusok könyvében, sok igazság található, de több szakaszuk ellentétes a kanonizált iratokban található kijelentéssel. A gnosztikusok által kreált Mária Magdolna, Fülöp és Júdás evangéliuma teljesen szemben áll a zsidó–keresztény kinyilatkoztatással. Bár keresztény színezetet öltenek magukra, mégis idegen eszmevilághoz tartoznak.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.04