Zsidóság, Izrael | A zsidó nép

Isten kivezette a népét Egyiptomból, azóta zsidók is hisznek Istenben, de nem fogadják el Jézust, pedig Ő azt mondta, hogy „senki nem mehet az Atyához, hanemha énáltalam”. Nekik tényleg nincs közük ehhez, vagy csak ők gondolják úgy?

Én nagyon örülök, hogy így adódott az üdvtörténet helyzete, mert ha a názáreti Jézus Krisztus első eljövetelekor egész Izrael megtért volna, akkor sajnálatos módon nagyon sok nemzet nem kapta volna meg a lehetőséget arra, hogy belépjen a Messiás királyságába, mert azonnal megvalósult volna a feltámadás után a nemzetek ítélete. A Szentlélek kiáradása tette lehetővé azt, hogy a nemzetek is bekapcsolódjanak Isten üdvtervébe. Jézus Krisztus feltámadása után Isten behozta a hit korszakát, hogy a nemzetek Ábrahám áldásából a Messiáson keresztül részesüljenek. A nemzeteknek körülbelül háromezer éves lemaradása volt Izraellel szemben, számukra még csak a Noéval kötött szövetség állt fönn, de ezt sem tartották meg. Isten tudatosan elhatározta a prófétáin keresztül, hogy Izraelt megállítja, mert mindenki számára lehetővé akarta tenni az üdvözülést. Izrael ezért várja kétezer év óta a Messiás eljövetelét. De amikor a nemzetek teljessége belép Isten kegyelmébe (a Rómabeliekhez írt levél 11. fejezetében fejti ki ezt a látását Pál apostol), akkor Ő újra szabadjára engedi Izrael szellemi menetelését, és ennek következtében az egész világ megváltozik. A halálból az életre fognak emeltetni a nemzetek is, és eljön az élet korszaka. Még soha nem volt a történelemben ilyen, fogalmunk sincs mit is jelent, amikor az élet uralkodik a Föld fölött. Ahogy mondja a próféta: eljön Sionból a szabadító, eltörli Jákob álnokságát, és ez az egész világnak a megszabadulását fogja jelenteni a haláltól és a bűntől. Az ok fel lesz számolva, és a következményei is ki lesznek iktatva az életből, és soha nem ismert, soha nem látott, soha el nem képzelt, boldog korszak köszönt az emberiségre. Pál apostol figyelmezteti azokat a keresztényeket, akik Jézus Krisztusban üdvösséget nyertek, hogy ne kevélykedjenek, mint ágak a törzs ellen, mert Ábrahám áldásából részesednek a názáreti Jézus Krisztus által. Ne gondolják, hogy Izrael ebből ki van rekesztve, mert Izrael távol tartása időleges, és eljön Isten, visszaveszi őket, és helyreállítja Isten országát Izraelben.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.18