Teológia | Jézus Krisztus

Egy elkeseredett 29 éves lány vagyok. Állandóan betegség gyötör, egyik követi a másikat, ehhez jönnek még a mindennapok megpróbáltatásai. Mind gyakrabban megfordul a fejemben, hogy talán elátkoztak. Létezhet ilyesmi?

Igen, létezik ilyen. Azonban van egy jó hírünk:a Galatabeliekhez írt levélben Pál apostol arra mutat rá, hogy a názáreti Jézus Krisztus golgotai keresztáldozata az embereket az átkoktól is megváltotta és megszabadította. Legyen ez nemzeti, családi vagy személyes átok. Isten minden embernek az átkát Jézus Krisztusra helyezte, aki ezért függött a fán. Jézus nemcsak levette az emberről az átkot, hanem Ábrahámnak az áldását adta a helyére. Amennyiben hisz ebben az igazságban, akkor a názáreti Jézus Krisztus által megfordul a sorsát befolyásoló természetfeletti, és a sorsát meghatározó erő pozitív lesz. Isten Szelleme rászáll arra, aki befogadja az Urat és hatalma lesz, hogy Isten fiává váljon. Ezért is kell személyesen dönteni a názáreti Jézus Krisztus mellett.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.02.18