Teológia | Igemagyarázat

Azt mondta, hogy a protestánsok nem hisznek Mária istenanyaságában és a szeplőtelen fogantatásban. Vagy csak azt hangsúlyozta, hogy nem használják ezeket a kifejezéseket? Mivel Mária Isten Fiát hordta a méhében, és Jézus egy az Atyával, ezért nem értem, hogy mi a baj az istenanyasággal.

A szeplőtelen fogantatás nem a názáreti Jézus Krisztusra vonatkozik a katolikus dogmatikában, hanem Máriának a szeplőtelen fogantatására. A keresztényeknek valóban a bibliai tények alapján el kell fogadniuk, hogy Jézus Krisztus szeplőtelenül fogantatott. Ez nem kérdés, nem vita tárgya. Ebben a protestánsok, katolikusok, pünkösdiek, valamint az evangéliumi keresztények is hasonló állásponton vannak. A probléma az, hogy Mária szeplőtelen fogantatását is állítja a katolikus egyház. Ezt nem fogadják el a protestánsok. Az istenanyasággal kapcsolatosan pedig valóban több értelmezés lehet. A Lukács evangélium első fejezetében szerepel az a kifejezés, hogy „az én Uramnak az anyja”. Ez egyértelműen Máriára vonatkozik, de ebből sajnos a gyakorlatban olyan vallási tevékenység, magatartás származott hosszú évszázadokon keresztül, amelyet a Biblia alapján nehéz elfogadni; ez pedig Mária imádása. A názáreti Jézusban az isteni és emberi természet egységben van, emiatt ugyan felemlíthető Mária, mint istenanya, de ez egy csúsztatás, mert ez a kifejezés nem utal arra, hogy Jézusban az isteni mellett az emberi természet is valóságos volt. Ezért azt gondolom, hogy sok félreértésre ad okot.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.05.14