Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Kérem, imádkozzanak azért, hogy a választási kampány hátralevő idejében az ország ne sodródjon polgárháborús állapotba! Nagyon feldúltak vagyunk attól, amit a szélsőjobb több városban is művel a miniszterelnökkel. Ön szerint keresztények tehetnek ilyeneket?

Az embereket nem lehet megakadályozni a szándékaik megvalósításában. Ha valaki igazi keresztény, annak tudnia kell, hogy a Biblia azt mondja: néped fejedelmét ne átkozd. Az átokba beletartozik a szidalmazás is minden olyan beszéddel együtt, amivel egy ember méltóságát, személyiségét megsértik. Ha egy ilyen tömegben keresztények vannak, ők nagyon eltévedtek. A Biblia nem engedi meg, hogy keresztények átkozzák, szidalmazzák a vezetőiket. Az Újszövetség is, Pál apostol is nagy hangsúlyt tesz arra, hogy az állami vezetőknek adják meg a hívők azt, amivel tartoznak. Tisztelni kell az emberi méltóságukat. Természetesen nem kell velük egyetérteni, és a demokratikus játékszabályok alapján mindenkinek joga van elmondania a véleményét. A keresztényeknek inkább az lenne a feladatuk, amit Pál apostol mond, hogy imádkozzanak a hatalomban levőkért, járjanak közben értük Istennél. Szerintem az említett személyek nem keresztények, hanem nacionalisták. A nacionalizmus és a kereszténység között nagyon nagy különbség van. Jézus soha nem magasztalt fel egyetlen fajt sem, tehát az a nézet, hogy valaki a nemzeti hovatartozása miatt magasabb rendű, teljesen ellentétben áll a Bibliával. Ezért felszólítjuk a nacionalistákat, hogy hagyják ki a kereszténységet ezekből az akcióikból.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.12