Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Már a csapból is az egyházi műsorok jönnek. Maguk tényleg azt hiszik, hogy az imádság mindent megold, és hogy lesz munkájuk és egészségesek lesznek? Ideje lenne kijönni a középkorból!

Én nem így látom, hogy már a csapból is az egyházi műsorok folynának, szerintem ez erős túlzás. Nem szabad beleesni téveszmékbe. Ez az állítás a téveszmék világához tartozik. Mi azt mondjuk, hogy az imádság nagyon hasznos, a Bibliában az szerepel, hogy „igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése”. De az imához munkát is kell ragasztani, tehetséggel is kell rendelkezni, és tanulni is kell, tehát helyt kell állni. Azt gondolom, hogy a Hit Gyülekezete tagjai igyekeznek ezen a területen is helytállni. Ha megvan a munka és az ima, az Istennel való személyes közösség, akkor meg vagyok róla győződve, hogy lesz munka, és lesz kenyér is. Mi ezt elsősorban nem a hatalomtól, hanem Istentől kérjük, és Isten ad munkát és kenyeret is. „Ideje lenne kijönni a középkorból!” – csak szeretném tájékoztatni, hogy a keresztény hit, így a Biblia sem a középkor terméke, hanem jóval előtte született. Az emberiség történetét mi a kezdetektől fogva kísérjük figyelemmel, a Biblia éppen ezért nagyon fontos számunkra. Az ókorban kiváló szellemi személyek éltek, így Izraelben is. Mi hívők vagyunk, ezért Izraelben élt kiválóságokat követünk, olyanokat mint Ábrahám (ő Izrael előtt élt), Mózes, a próféták, valamint Jézus Krisztus és az apostolok. De ebben a középkornak titulált korszakban, például a görög kultúrában is olyan kiváló tehetségek, zsenik támadtak, akik a mai napig is a modern kultúrának a szerves részét képezik, mint például Arisztotelész, Platón, Hérodotosz, Szophoklész és így tovább. Akik nélkül nem lehet elképzelni a műveltséget, a művészetet. Ezeket a neveket csak azért említettem, hogy mit is értek a középkor alatt. A Biblia egy olyan korban született, amikor az emberiség szellemi értelemben sokkal magasabb színvonalon állt, mint a most élő emberek. Nyilvánvalóan a mostani emberek többet tudnak az iPadről, az internet világáról, a televíziózásról, a kommunikációról. Viszont azok az emberek többet tudtak a világegyetemről, a mindenségről, a szellemi értékről, a látható világ szellemi hátteréről, és ezért a tanításaik, a látásaik, a világmagyarázataik kikerülhetetlenek, elhagyhatatlanok. Mi nem azt gondoljuk, hogy a francia forradalommal és a nagy októberi szocialista forradalommal kezdődött az emberiség története.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.02