Teológia | Hit, üdvösség

A férjem többször megcsalt, alkoholista és játékfüggő. Az életem és anyagi helyzetem is veszélybe került, ezért el kellett válnom. Az üdvösségem veszélyben van a válásom miatt?

Nem forog veszélyben az üdvössége, ha a felsorolt okok valóságosak, akkor a válásnak bibliai szempontból nézve is elfogadható indoka van. Ne érezzen bűntudatot, hanem továbbra is gyakorolja a hitét Isten Igéjében, és imádkozzon a volt férjéért, hogy Isten könyörüljön meg rajta, és szabadítsa meg az alkoholizmusból, játékfüggőségből, valamint a szexuális bűnöktől.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.18