Teológia | Jézus Krisztus

Van igazságalapja annak a hipotézisnek, hogy Jézus Indiában járva olyan orvoslásokat tanult, amellyel később gyógyítani tudta az embereket?

Jézus nem járt Indiában, nem volt szüksége arra, hogy onnan származó természetfölötti erőt kapjon. Ő Galileában, Izraelben és Júdeában tartózkodott a földi élete során, valamint néhány évet Egyiptomban is élt gyermekként a szüleivel. Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének a természetfölötti erőt nem kellett importálnia. Izrael fiait a saját földjükön kente föl természetfölötti hatalommal, ahogyan Jézust is, aki ezt az erőt azután kapta, miután a Jordán folyóban alámerítkezett és Isten Szelleme látható formában rászállt. Így az evangélium hirdetését már a Szentlélek teljességében és erejében kezdte el. Izrael Istenének nincs szüksége arra, hogy idegen istenekkel összefogjon. Ő önmagában megáll, tökéletes, mindenható, mindenütt jelenlevő és örökkévaló. Rajta kívül nem létezik más isten.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.11