2021. április 5. | Hogyan szerezte meg Jézus Krisztus az örök életet számunkra?

Címkék:

Elhangzott igék

 • Zsidókhoz írt levél 2:9, 14, 16
 • János Evangéliuma 6:57
 • Máté Evangéliuma 27:46
 • Ézsaiás könyve 59:1-2
 • Habakuk könyve 1:13
 • Zsoltárok könyve 22:13-14
 • Máté Evangéliuma 27:50
 • János Evangéliuma 19:31-42
 • 3.Mózes könyve 16:5-10, 20-22
 • Zsoltárok könyve 16: 8-11
 • Zsoltárok könyve 16: 8-11