2018. április 8. | Krisztusi természet építése

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ma olyan korban élünk, amiről Pál apostol a Thesszalonikaiakhoz írt levelében azt írja: Isten az igazság szeretetét elutasító emberekre kiárasztja a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságban és ítélet alá kerüljenek. Az információk özönében a Szentlélek, az igazság szelleme ad számunkra eligazodást, Ő munkálja a testvéri szereteten alapuló egységet, az egymás iránti áldozat- és felelősségvállalást. A filadelfiai keresztények, illetve gyülekezet kiállása számunkra is különleges, bátorító példa. Annak ellenére, hogy az egész birodalom előtt megszégyenítették őket, a többség állításaival szemben Isten igazságát szilárdan képviselték, és bemutatták, hogy hit által egy kisebbség is legyőzheti a többséget.

Elhangzott igék

  • Jelenések könyve 3:7-13
  • Ézsaiás könyve 41:10-13