2006. december 17. | Amit vet az ember azt is aratja - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Pál apostol felhívja a keresztények figyelmét arra, hogy legyenek tisztában a cselekedeteik objektív értékével és ne automatikusan hozzák meg a döntéseiket. A cselekedeteinket három szempont alapján kell megvizsgálnunk. Tisztáznunk kell az indítékot. Isten előtt az a cselekedet képvisel maradandó értéket, amelynek az indítéka a hit és a remény mellett a szeretet. Minden tettünket Isten Igéjéhez kell mérni. Számunkra a tíz parancsolat mellett a hegyi beszéd tartalmazza azokat az irányelveket, amelyek alapján meg tudjuk ítélni, hogy az adott tettünk Isten szemében milyen értéket képvisel. Cselekedeteinket Isten szellemének a vezetéséhez kell igazítani.

Elhangzott igék

  • Galátzia levél 6,4-10.
  • Róma levél 2,1-3.