2002. január 6. | A keresztény hit alapja a feltámadás

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Hogyan győződhet meg valaki Jézus Krisztus feltámadásáról, ha nem volt ott, nem látta őt személyesen? Nem tudunk utánajárni a tényeknek, rá vagyunk utalva korabeli szemtanúk, a tanítványok állításaira. Hihetünk nekik? Maga Pál apostol mondja: ha Jézus nem támadt volna fel, a keresztények lennének a legnagyobb szélhámosok. De odaadták volna az egész életüket egy hazugságért, szenvedtek volna üldöztetéseket, kirekesztéseket, meghaltak volna egy hamis kijelentésért? A tanítványok egyszerű emberek voltak, csupán azt hirdették, amit saját szemükkel láttak: Jézus testben feltámadt. A keresztény hit ezért tudja Isten erejét megragadni, és hoz megigazulást, mert valós történelmi eseményre épül. ;

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 20,24-29.
  • I. Korintus levél 15,14-21.