2018. március 18. | Harcold meg a hit nemes harcát

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Jelenések könyvében található kijelentések örökérvényűek, ezért többek között a pergamoni gyülekezetnek írt üzenet különleges módon aktuális a jelen korra, a ma élő egyház, illetve közösségek számára. Pergamonnal mint földrajzi, történelmi valósággal kapcsolatban is nagyon sok olyan hasonlóság fedezhető fel, amely kultúránkra, a keresztény életre, szolgálatra és környezetre befolyást gyakorol. A pergamoni gyülekezetnek Jézus Krisztus harcosként jelenti ki magát, amely egyben figyelmeztetés a mai egyház számára is: ha nem tér meg és nem Isten Igéjének megfelelően él, a Messiás Isten népe ellen fog harcolni. Európában ma a Pergamonnal fémjelzett világ kezd kiépülni, kibontakozni. A kulturális relativizmus trónra emelése által olyan közeg alakul ki, amellyel szemben a pergamoni gyülekezet tapasztalatait alkalmazva, Isten szellemi fegyvereivel lehetünk győztesek.

Elhangzott dalok

  • Veremben voltam
  • Senki Tőled nem választ el
  • Szegletkő
  • Imádlak, én Istenem
  • Fehér zászló

Elhangzott igék

  • Jelenések könyve 2:12-17
  • Zsidó levél 4:12
  • Ezékiel könyve 3:17-19