2018. február 25. | Van menetjegyed az örök életre?

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Apostolok cselekedetei 15,13-18-ig olvasható igeszakasz világossá teszi számunkra, hogy Isten jelen korszakunk menetrendjét, főbb állomásait már az örökkévalóságban meghatározta. 1. Isten a nemzetek közül vesz népet magának. 2. A Messiás visszatérése. 3. Dávid leomlott sátorának felépítése: Dávid trónjának földi helyreállítása, Jeruzsálem megtelik Isten dicsőségével. 4. Edom és a nemzetek túlélői, maradékai keresni fogják Istent. Ezeken az állomásokon akkor utazhatunk át sikeresen, ha megtérünk az élő Istenhez. A Biblia fő üzenete, hogy minden ember számára megmutassa az örök életre vezető utat. Isten örök élettel akarja megajándékozni azokat is, akik ma még bűnben élnek, akikről azt állítják, hogy gonosz emberek. Hosszútűrése azért tart még, a kegyelem idejét is azért hosszabbította meg, hogy járjunk közben embertársainkért, hirdessük számukra Isten országának evangéliumát, hogy ne a pokolba kerüljenek, hanem a Názáreti Jézus Krisztusban megnyerjék az örök életet.

Elhangzott dalok

  • Veremben voltam
  • Biztos pont vagy Jézus
  • Oly jó kegyelmed
  • Hozsánna a királynak