2017. november 5. | Miért kell folyamatosan betöltekezni a Szent Szellemmel?

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Máté evangéliuma 13. fejezetében olvashatjuk a Názáreti Jézus Krisztus prófétikus példázatát a szántóföldbe vetett gabonamagról és a konkolyperjéről, amelyben tökéletes egyszerűséggel leírja a keresztény világ történelmi alakulását. Precízen, pontosan előrejelzi, hogy Isten országának fiai, az igaz egyház össze fog keveredni a hamis egyházzal és hosszú ideig szoros szimbiózisban fognak együtt élni. A jó és a rossz párhuzamosan fog növekedni. Isten még angyalainak sem engedi meg, hogy ebbe a szinkretizmuson alapuló szellemi, erkölcsi állapotba beavatkozzanak, nehogy igazakat szaggassanak ki. Amikor az aratás ideje eljön, az Úr ezt a kettőt elkezdi szétválasztani; nagy valószínűséggel ennek kezdeti stádiumában élünk. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében azt mondja a Szentlélek, hogy mielőtt a Messiás visszajönne, Isten az egész univerzumot megrázza. Ennek az ítéletidőszaknak a célja, hogy Isten szétválassza a romlott dolgokat a romolhatatlantól, az állhatatlanokat a rendíthetetlenektől és az új korszak számára előkészítse a terepet a régi Földön.

Elhangzott dalok

  • Legyen a hangunk örömének
  • Uram dicsérlek, a szívem ujjong
  • Egy riadó kelt fel
  • Vágyom jelenlétedet
  • Szívem felbuzdul

Elhangzott igék

  • Márk evangéliuma 6:2-3
  • Apostolok Cselekedetei 2:1-4