2017. október 15. | Az ellenség átkainak és ellenállásának megsemmisítése és ennek eszközei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Jelenések könyve 3,21-ben olvasható ígéret egyben inspiráció minden keresztény számára, hogy ebben az antikrisztusi korban – amelyben az evangéliummal szemben nagy az ellenállás, amelyre az aposztázia és a törvénytelenség jellemző – ne vesztes, hanem győztes legyen. Ez akkor lehetséges, ha a hívők teljesen magukévá teszik Jézus Krisztus világnézetét, nem hátrálnak meg, hanem hűségesek maradnak Isten Igéjéhez, szellemben járnak, teszik Isten akaratát. A keresztények életével és szolgálatával szemben az ellenállás természetfeletti szinten zajlik. A győzelem szellemi hadviselés által érhető el. Isten az egyházat arra rendelte, hogy a Názáreti Jézus Krisztus golgotai keresztáldozatával lefegyverzett fejedelemségekkel és hatalmasságokkal szemben harcoljon, és Jézus Krisztus felettük aratott diadalát folyamatosan rájuk kényszerítse. Isten népe számára a szabadulást és az ellenállóval szembeni győzelmet minden esetben a Bárány vére, a Názáreti Jézus Krisztus vére szerezte.     

Elhangzott dalok

 • Szólj, szólj
 • Biztos pont vagy Jézus
 • Legyen a hangunk örömének
 • Le ne állj
 • Az én Megváltóm
 • A szívem Krisztusé
 • Az élet forrásánál

Elhangzott igék

 • Jelenések könyve 3:21
 • Júdás levél 18-19
 • Kolosse levél 2:15
 • Efézusi levél 3:10-11
 • 2. Timótheus 3:15-17
 • Zsidókhoz írt levél 3:7-8
 • Galatákhoz írt levél 3:13-14
 • Lukács evangéliuma 10:19
 • Ézsaiás könyve 54:17
 • 109. Zsoltár 17-20